Naujienos

EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupė apsisprendė dėl Etninės kultūros olimpiados respublikinio turo

2021 m. vasario 4 d. įvyko Etninės kultūros globos tarybos Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdis. Vienas svarbiausių jame aptartų klausimų –  Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados organizavimas. 

Pirmiausia aptarti 2020–2021 m. vykstančios trečiosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo turo rezultatai. Pirmajame ture iš viso dalyvavo 153 mokiniai iš 31 savivaldybės. Dalyvių skaičius kur kas mažesnis negu pernai. Panašu, kad tai nulėmė karantinas – karantino sąlygomis parengti mokinius Olimpiadai išties sunku. Šiuo metu rengiamasi antrajam Olimpiados turui, kuris vyks regionuose vasario mėn.: Suvalkijoje (Sūduvoje) – 2021 m. vasario 18 d., Mažojoje Lietuvoje – vasario 24 d., Dzūkijoje (Dainavoje),  Žemaitijoje ir Aukštaitijoje – vasario 25 d.

Posėdyje nutarta respublikinį Olimpiados etapą surengti nuotoliniu būdu 2021 m. balandžio 23 d. Šalies turas vyks Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazijos MOODLE platformoje. Apsispręsta dėl 2021–2022 metais vyksiančios ketvirtosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados temos. Ketvirtosios Olimpiados tema bus „Etnografiniai regionai“. Nutarta 2021 m. spalio mėnesį surengti seminarą ir sudaryti klausimų naująja tema banką. Taip pat susitarta dėl metodinės medžiagos parengimo.

Atsižvelgiant į pedagogų pastebėjimą, jog Etninės kultūros olimpiadoje mielai dalyvautų ir pradinukai, EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės posėdyje nutarta nuo kitų metų pradėti rengti Etninės kultūros varžytuves pradinių klasių moksleiviams. Susitarta dėl  pradinukų varžytuvių taisyklių rengimo. 

EKGT Švietimo ir mokslo darbo grupės narė Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė informavo, kad šiuo metu EKGT užsakymu LEKUS specialistai rengia atskirų mokomųjų dalykų bendrųjų ugdymo programų ir planų analizę bei rekomendacijas dėl jų tobulinimo. Išanalizuotos pradinio ugdymo, pilietinio ugdymo, etikos, tikybos, muzikos, dailės, teatro, technologijų, sveikatos ir kt. ugdymo programos. Preliminarios išvados yra pateiktos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Po gilesnių diskusijų šios išvados bus pateiktos  visuomenei.  

EKGT informacija

X