Naujienos

Gryninamas tradicinės žvejybos apibrėžimas

2021 m. gegužės 6 ir gegužės 12 d. įvyko EKGT darbo grupės posėdžiai, kuriuose aptartas tradicinės žvejybos apibrėžimo klausimas. Šis klausimas analizuojamas reaguojant į Neringos savivaldybės kreipimąsi, kuriuo išsakytas susirūpinimas dėl įstatymo leidėjų svarstomo verslinės žvejybos uždraudimo, kuris siejasi ir su tradicinės žvejybos uždraudimu, o kartu ir su Kuršių nerijos žvejų tradicinio gyvenimo būdo bei kultūrinės tapatybės praradimu.

Posėdyje dalyvavo EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė, EKGT nariai – Vilma Griškevičienė, dr. Petras Kalnius, dr. Loreta Sungailienė, dr. Rasa Paukštytė-Šaknienė, svečiai – Elena Tarvainienė (Neringos savivaldybės vyriausioji specialistė, Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos narė), Narūnas Lendraitis (Neringos savivaldybės mero pavaduotojas), Violeta Dubnikienė (Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė), Karolis Tamulis (Kuršių nerijos žvejys).

Dauguma darbo grupės narių išsakė nuomonę, kad žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose turi būti išskiriami tradiciniai žvejybos būdai. Jie negali būti draudžiami (kaip verslinė žvejyba), priešingai – privaloma  sudaryti sąlygas tradicinei žvejybai gyvuoti. Todėl reikalinga išgryninti tradicinės žvejybos apibrėžimą.

Dirbant su šiuo klausimu vyravo nuomonė, kad vienas iš esminių tradicinės žvejybos aspektų yra toks: tai yra nedidelės apimties, nepramoninė veikla. Kitas svarbus bruožas – ji yra grindžiama iš kartos į kartą perduodamomis žiniomis, patirtimi, specialiais įgūdžiais, naudojami tradiciniai įrankiai. Dar vienas svarbus tradicinės žvejybos bruožas – ši veikla yra svarbus krašto, regiono žmonių tapatybės elementas, reikšmingas vietos kultūrinio kraštovaizdžio aspektas, pripažįstamas kaip nematerialusis kultūros paveldas.

Nutarta tradicinės žvejybos apibrėžimą išgryninti susirašinėjant elektroniu paštu ir jį pateikti Žuvininkystės įstatymo naujos redakcijos rengėjams.

EKGT informacija
Nuotraukoje – poledinės bumbinamosios stintų žvejybos, puoselėjamos Kuršių nerijos bendruomenėje, akimirka. Nuotrauka iš nematerialaus kultūros paveldo sąvado svetainės >>>

 

X