Naujienos

Išrinkti 7 Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nariai

2021 m. birželio 8 d. posėdyje Etninės kultūros globos taryba išrinko 7 Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisijos narius. Remiantis Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos komisijos nuostatais, jie buvo išrinkti iš EKGT bei jos regioniniuose padaliniuose atstovus turinčių mokslo ir studijų, kultūros institucijų bei nevyriausybinių organizacijų pasiūlytų kandidatų.

Iš kandidatų, pasiūlytų etninės kultūros srityje veikiančių kultūros įstaigų, išrinktos Komisijos narės:

  • Nijolė Sliužinskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė),
  • Vida Šatkauskienė (Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja etninės kultūros veikloms).

Iš kandidatų, pasiūlytų mokslo ir studijų institucijų, atliekančių tyrimus etninės kultūros srityje ir (ar) rengiančių šios srities specialistus, išrinkti nariai:

  • Doc. dr. Dalia Senvaitytė (Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkė),
  • Prof. dr. Rytis Ambrazevičius (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Kauno technologijos universiteto mokslininkas).

Iš kandidatų, pasiūlytų nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos lygmeniu veikiančių etninės kultūros srityje, išrinkti nariai:

  • Dr. Vytautas Tumėnas (Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys),
  • Doc. dr. Dalia Urbanavičienė (Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkė),
  • Dr. Skaidrė Urbonienė (Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narė).

Remiantis Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatais, Komisiją sudaro 9 nepriekaištingos reputacijos nariai, iš kurių 2 narius – nacionalinės arba valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatus – skiria kultūros ministras ir 7 narius, atsižvelgdama į savo padalinių etnografiniuose regionuose (regioninių tarybų) ir kitų institucijų siūlymus, savo posėdyje slaptu balsavimu išrenka Etninės kultūros globos taryba, tarp kurių: 2 nariai – pasiūlyti kultūros įstaigų, veikiančių etninės kultūros srityje; 2 nariai – pasiūlyti mokslo ir studijų institucijų, atliekančių tyrimus etninės kultūros srityje ir (ar) rengiančių šios srities specialistus; 3 nariai – pasiūlyti nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos lygmeniu veikiančių etninės kultūros srityje. Komisija sudaroma 3 metams. Komisijos personalinę sudėtį iki birželio 30 d. tvirtina kultūros ministras.

Nacionaline J. Basanavičiaus premija, kuri savo statusu prilygsta kitoms Nacionalinėms kultūros ir meno premijoms, kasmet apdovanojami etninės kultūros srityje ypač nusipelnę asmenys.

EKGT informacija

X