Naujienos

Išrinkti EKGT Regioninių tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai

2021 m. birželio 8 dienos Etninės kultūros globos tarybos posėdyje naujai dvejų (2021–2023) metų kadencijai patvirtinti Regioninių etninės kultūros globos tarybų pirmininkai ir jų pavaduotojai.

Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke patvirtinta Dalia Urbonienė (Tradicinių amatų klubo „Svirnas“ vadovė), pavaduotojais – Jonas Vaiškūnas (Molėtų krašto muziejaus Dangaus šviesulių stebyklos vadovas, tinklaraščio www.alkas.lt redaktorius), Kęstutis Stadalnykas (Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojas) ir Aušra Butkauskienė (Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė).

Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininku patvirtintas Marius Galinis (Aktyvaus laisvalaikio klubo „Juostandis" vadovas), pavaduotojomis – Aušra Plytninkaitė (Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė) ir Neringa Rasiulienė (Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė etnokultūrai).

Mažosios Lietuvos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke patvirtinta Vilma Griškevičienė (Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja), pavaduotoja – Nijolė Sliužinskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro direktorė).

Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininke patvirtinta Rima Vasaitienė (Zanavykų muziejaus direktorė), pavaduotojomis – Agnė Brazaitienė (J. Basanavičiaus gimtinės muziejaus vyriausioji muziejininkė) ir Dalia Venckienė (Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė).

Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininku patvirtintas Virginijus Jocys (Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas), pavaduotojais – doc. Rūta Vildžiūnienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros docentė), Aldona Kuprelytė (Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotoja) ir prof. dr. Juozas Pabrėža (VU Šiaulių akademijos profesorius).

Tvirtindama regioninių tarybų pirmininkus ir jų pavaduotojus EKGT vadovavosi  Etninės kultūros globos tarybos nuostatais ir remėsi Regioninių etninės kultūros globos tarybų posėdžių protokolais.

Sveikiname naujai patvirtintus pirmininkus ir jų pavaduotojus! Linkime įkvėpimo ir sutarimo visuose darbuose!

EKGT informacija

X