Naujienos

Ketvirtojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Etninės kultūros globos tarybos ketvirtasis 2021 metų posėdis vyks balandžio 13 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu. Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl planuojamo tradicinio žvejybos verslo Kuršių Nerijoje uždraudimo  (50 min.).
  2. Dėl siūlymo surengti  forumą kartu su Prezidentūra dėl etninės kultūros vaidmens kultūros ir regioninėje politikoje (25 min.).
  3. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos herbo, kitų herbų ir heraldinių ženklų įstatymo 3 straipsnį nauja dalimi (25 min.).
  4. Dėl padėkos Japonijos ambasadoriaus Lietuvoje žmonai Y. Yamasaki už indėlį propaguojant tradicinių kanklių muziką Lietuvoje (10 min.).
  5. Dėl regioninių tarybų siūlymų keisti Bendruosius regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatus dėl regioninių tarybų pirmininkų kadencijų (5 min.).
  6. Dėl regioninės tarybos sudėties keitimo (5 min.).
  7. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

X