Naujienos

Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis bus patobulintas ir parengtas spaudai

2003 metais Etninės kultūros globos tarybos užsakymu buvo parengtas Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis. Žemėlapio sudarytojai – humanitarinių mokslų daktaras Žilvytis Šaknys ir gamtos mokslų daktaras Danielius Pivoriūnas. Žemėlapis buvo parengtas remiantis įvairių mokslinių tyrimų rezultatais, ekspertų (etnologų, etnomuzikologų, lingvistų, istorikų ir kt.) išvadomis ir rekomendacijomis.
Pastebėjus augantį visuomenės domėjimąsi etnografiniais regionais, šiemet nutarta parengti žemėlapį spaudai, pakoreguojant kai kurias žemėlapio detales. Lapkričio 25 dieną vykusiame EKGT regioninių tarybų pirmininkų ir specialistų pasitarime nutarta tobulinant žemėlapį patikslinti seniūnijų sąrašą, pažymėti ne tik seniūnijų, bet ir savivaldybių ribas, o Kauną ir Vilnių išskirti kaip nepriklausančius etnografiniams regionams tarpetninius miestus. Taip pat nutarta, kad žemėlapį turi lydėti paaiškinimas, jog ribos tarp regionų yra sąlyginės, jas reikėtų suprasti kaip simbolines.
 
2003 metais parengta Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio versija >>>

EKGT informacija

X