Naujienos

Nacionalinė J. Basanavičiaus premija paskirta Jonui Rudzinksui

Etninės kultūros globos taryba sveikina Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos pirmininką, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoją Joną Rudzinską! Jam paskirta Nacionalinė J. Basanavičiaus premija. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2020 metų premiją J. Rudzinskui nusprendė skirti už ilgametę tautodailės puoselėjimo, sklaidos, tyrinėjimo ir jos kūrėjų ugdymo veiklą, tautodailės prestižo visuomenėje stiprinimą.

Šiemetinis Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos laureatas yra žinomas etninės kultūros, tautodailės puoselėtojas, organizatorius, visuomenininkas, profesionalus menininkas, aktyvus šiuolaikinio kultūrinio proceso dalyvis. J. Rudzinskas Lietuvoje ir už jos ribų jau ketvirtą dešimtmetį pristato lietuvių tautodailės tradicijas, organizuoja parodas, kūrybinius seminarus, plenerus, konkursus. Jis inicijuoja dokumentinių filmų apie tautodailininkus kūrimą, taip pat knygų, enciklopedinių žinynų, amato vadovų, monografijų apie geriausius tautodailininkus leidybą. Laureatas yra žurnalo „Tautodailės metraštis“ įkūrėjas ir leidėjas, daugelio menotyrinių, analitinių, populiarinimo, edukacinių straipsnių autorius. Etnokultūros temomis J. Rudzinskas skaito pranešimus įvairiose konferencijose bei seminaruose Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

Jonas Rudzinskas yra aktyvus dailininkas, rengiantis savo kūrybos parodas ir iliustruojantis knygas etnokultūros temomis. Žinias apie lietuvių etninę kultūrą ir tautodailę padeda skleisti jo įkurtas interneto portalas www.lietuvostautodaile.lt.

J. Rudzinsko kandidatūrą gauti Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją pasiūlė Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Prasminga, kad laureatas buvo vienas iš iniciatorių 2020-uosius Lietuvoje paskelbiant Tautodailės metais.

Kultūros ministerijos iniciatyva Jono Basanavičiaus valstybinę premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais, 2017-aisiais ji įgijo nacionalinės premijos statusą. Premija skiriama už išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu. Premijos dydis – 800 bazinių socialinių išmokų.

Parengta pagal Kultūros ministerijos informaciją
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

X