Naujienos

Rengiamas pirmasis Etninės kultūros olimpiados etapas

Remiantis 2019 m. spalio 7 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus patvirtintomis Lietuvos mokinių etninės klultūros olimpiados sąlygomis, pradedamas rengti antrosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas savivaldybėse.

 

2019 m. spalio 18 d. EKGT raštu Nr. S-220 „Dėl Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmojo etapo“ pakvietė savivaldybes, bendradarbiaujant su EKGT bei jos padaliniais regionuose, sudaryti komisijas ir pradėti rengti etnokultūros testą (kaip ir pernai, testo tematika – kalendoriniai papročiai). Savivaldybėms buvo išsiųstos Olimpiados sąlygos bei EKGT parengtos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos.

EKGT raštas DĖL LIETUVOS MOKINIŲ ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMOJO ETAPO >>>

Olimpiados sąlygos >>>

Rekomendacijos >>>

Kalendorinių papročių temos Etninės kultūros bendrosiose programose >>>

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Olimpiados steigimo iniciatoriai – Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga ir Etninės kultūros globos taryba.

EKGT informacija

X