Naujienos

Seminaras „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“

2019 m. spalio 11 d. EKGT surengė seminarą etninės kultūros olimpiados rengėjams, vertintojams ir mokytojams, ruošiantiems mokinius olimpiadai, „Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: rezultatai, užduotys, vertinimas“.

Seminaras vyko Kauno tautinės kultūros centre. Seminaro programa>>>

Seminaro dalyviams buvo pristatytos 2019 m. spalio 7 d. patvirtintos olimpiados sąlygos >>>

Taryba parengė rekomendacijas, kurių pirminis variantas buvo svarstytas seminaro metu kartu su susirinkusiais mokytojais. Rekomendacijos patvirtintos Etninės kultūros globos tarybos pirmininko 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-6.  

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados užduočių rengimo ir vertinimo rekomendacijos >>>

Pirmosios užduoties (testo) trečiojo etapo klausimai: https://www.lmnsc.lt/etnines-kulturos-olimpiada/

Renginio metu veikė leidinių apie kalendorines šventes ir papročius paroda. Rekomenduojamos literatūros ir ir kitų šaltinių sąrašas >>>

Kalendorinių papročių temos Etninės kultūros bendrosiose programose >>>

Seminaro akimirkos:

Seminaro vaizdo įrašas (pirmoji sesija):

1 dalis: https://youtu.be/LHRxWY4AvlA  Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 2018–2019 m. rezultatų apibendrinimas (A. Žernienė).

2 dalis: https://youtu.be/akd7MS84xmg  Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados 2018–2019 m. rezultatų apibendrinimas (A. Žernienė). Atnaujintų Olimpiados sąlygų pristatymas (D. Urbanavičienė).

3 dalis: https://youtu.be/tpXRWULzCaI  Atnaujintų Olimpiados sąlygų pristatymas (D. Urbanavičienė). Leidinių apie kalendorines šventes ir papročius pristatymas (A. Valiukevičienė, D. Urbanavičienė).

4 dalis: https://youtu.be/0G9ir8CmEbY   Leidinių apie kalendorines šventes ir papročius pristatymas (A. Valiukevičienė, D. Urbanavičienė). EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė).

5 dalis: https://youtu.be/OSlqBIxtN9w   EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė).

6 dalis https://youtu.be/PKOtkbjQwC0  EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė).

7 dalis https://youtu.be/ArirRmKyFac  EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė).

8 dalis https://youtu.be/NknTgpGz500  EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė).

9 dalis https://youtu.be/N7ShWek1MQw  EKGT rekomendacijų dėl Olimpiados užduočių rengimo ir užduočių atlikimo vertinimo pristatymas (D. Urbanavičienė). Gerosios patirties pavyzdžiai (Virginija Armanavičienė).

10 dalis https://youtu.be/qL0rlh7Qq8s  Gerosios patirties pavyzdžiai (Virginija Armanavičienė).

11 dalis https://youtu.be/UK8QeNrSeHI  Gerosios patirties pavyzdžiai (Virginija Armanavičienė).

12 dalis: https://youtu.be/TUoaaFfEv7o  Pirmosios sesijos pabaiga.

Seminaro vaizdo įrašas (antroji sesija):

13 dalis https://youtu.be/dDgYoF_A_v8  Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Dalia Senvaitytė).

14 dalis https://youtu.be/Fl8lWLHTOwI  Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Dalia Senvaitytė).

15 dalis https://youtu.be/sLkx2CkmKPI  Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Dalia Senvaitytė, doc. dr. Arūnas Vaicekauskas).

16 dalis https://youtu.be/2KL8U8G_WlA  Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Arūnas Vaicekauskas).

17 dalis https://youtu.be/79XugrdooJE  Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Arūnas Vaicekauskas).

18 dalis https://youtu.be/X-OMvFditDg Lietuvių kalendorinės šventės (doc. dr. Arūnas Vaicekauskas).

19 dalis https://youtu.be/RyGljOwQOvI  Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

20 dalis https://youtu.be/wKvWoeNNNiU  Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

21 dalis https://youtu.be/O3ivRIjQBEA  Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

22 dalis https://youtu.be/n1CsSRXapFk  Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

23 dalis https://youtu.be/PR29PxZH08s Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

24 dalis https://youtu.be/ptCxbgbeetE Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

25 dalis https://youtu.be/nRte5nQPdPI Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

26 dalis https://youtu.be/Xiuxmtxdt4E Testo klausimyno sudarymo praktika ir idėjos (doc. dr. Gaila Kirdienė, Rūta Čėsnienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė). Diskusijos.

EKGT informacija

X