Naujienos

Siekiama įteisinti gyvuosius muziejus

2021 m. kovo 24 d. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė dalyvavo Seimo nario Roberto Šarknicko inicijuotame susitikime dėl gyvojo muziejaus statuso reglamentavimo. Susitikime taip pat dalyvavo viceministras Rimantas Mikaitis, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza, R. Šarknicko patarėjas Edgaras Aganauskas.

Siūlymas reglamentuoti gyvuosius muziejus Seimui buvo pateiktas jau 2019 metais. Etninės kultūros globos tarybos ir R. Šarknicko iniciatyva buvo pasiūlyta gyvojo muziejaus reiškinį įtvirtinti Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme. 

Gyvuoju muziejumi laikomas muziejus, kuriame gyvai atkuriamos tam tikros kultūros, gamtinės aplinkos ar istorinio laikotarpio sąlygos. Gyvojo muziejaus išskirtinis bruožas – jame gali gyventi jį prižiūrintys ir pasirinktą kultūrinę aplinką atkuriantys ir kuriantys muziejininkai.

Teikti tokį siūlymą paskatino  A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje susidariusi situacija – Kauno rajono valdžios sprendimas iškraustyti iš muziejaus sodyboje esančio buto šio muziejaus įkūrėjus Arūną ir Vidą Sniečkus, kurių pasišventimo dėka A. ir J. Juškų muziejus yra tapęs unikaliu, bendruomenę telkiančiu etninės kultūros židiniu. Deja, Seimas dėl Muziejų įstatymo keitimo iki šiol nėra apsisprendęs ir lieka teisiškai nereglamentuoti muziejininkų gyvenimo muziejaus aplinkoje atvejai, kokių Lietuvoje esama ne vienas.

Būtent todėl kovo 24 d. sušauktas pasitarimas. Galima pasidžiaugti tuo, kad Kultūros ministerijos atstovai teigiamai įvertino pateiktą įstatymo projektą ir pažadėjo pasidomėti esama situacija. Ministerija taip pat atskleidė, kad šiuo metu yra ruošiama nauja Muziejų įstatymo redakcija, kurioje galėtų būti įvestas ir gyvojo muziejaus apibrėžimas.

Etninės kultūros globos taryboje šiuo metu atsakingoms institucijoms yra rengiamas raštas, kuriame bus pateikta daugiau argumentų dėl reikalingumo įteisinti gyvuosius muziejus. EKGT taip pat planuoja kreiptis į Kauno rajono savivaldybę ir prašyti pratęsti sutartį su A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus įkūrėjais A. ir V. Sniečkais.

EKGT informacija

Nuotraukoje – A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus fragmentas

X