Naujienos

Sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Mielieji,

sveikiname su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Tegu mūsų visų žodžiai ir darbai augina Lietuvą lyg medį,
kurio šaknys siekia žemės gelmes,  o viršūnė – dangų.

Etninės kultūros globos tarybos vardu
pirmininkė Dalia Urbanavičienė

2021
Arvydo Gurkšnio nuotrauka

X