Naujienos

Kviečiame dalyvauti Baltų vienybės ugnies sąšaukoje

Rugsėjo 22 d., pažymint 1236 metais šią dieną iškovotą baltų genčių pergalę prieš Livonijos ordiną Saulės mūšyje, Lietuvos ir Latvijos Seimų nutarimu minima Baltų vienybės diena.

Šia proga 2005 metais Žemaitijoje ant Girininkų, Šatrijos ir Sprūdės piliakalnių buvo uždegtos ugnys, simbolizuojančios baltų (baltų grupės kalbomis kalbėjusių genčių ir šios grupės kalbomis kalbančių tautų) vienybę. Šios akcijos iniciatoriai - Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“. Nuo tada „Aukuras" kasmet skelbia Baltų vienybės ugnies sąšaukos akciją - visus baltus, o taip pat visus baltų kultūros mylėtojus kviečia rugsėjo 22 d. 20-21 val. uždegti simbolinę baltų vienybės ugnį, ypač ant piliakalnių ir kitose baltų istorijoje reikšmingose vietose.

Septintojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų septintasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis įvyks rugsėjo 14 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl etninės kultūros finansavimo per Lietuvos kultūros tarybą (40 min.).
  2. Dėl Etninės kultūros globos tarybos ir jos regioninių padalinių 20-mečio šventės surengimo (20 min.).
  3. Dėl seminaro Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rengėjams ir dalyviams organizavimo (15 min.).
  4. Dėl renginio „Etninės kultūros vaidmuo Lietuvos politikoje“ kartu su Prezidentūra organizavimo (20 min.).
  5. Dėl seminaro apie etninės kultūros integravimą į kaimo turizmo sektorių surengimo su Lietuvos kaimo turizmo asociacija (15 min.).
  6. Dėl tolimesnių Tarybos posėdžių organizavimo tvarkos (10 min.).
  7. Dėl EKGT regioninių tarybų sudėties pakeitimo (10 min.).
  8. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
​Nuotraukoje – studijoje Giedražolė sukurtas žolynas

Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja!

Sveikiname su prasidėjusiais Mokslo metais! Ta proga primename, kad mūsų svetainėje skelbiamos etninės kultūros ugdymo rekomendacijos ir bendrosios programos: https://ekgt.lt/svarbu/etnine-kultura-mokykloje/ Kviečiame jomis naudotis!

Etninės kultūros globos taryba

Baltijos keliui – 32 metai

Baltijos kelias. Koks jis vingiuotas ir ilgas, teisingas ir amžinas…
Minime 32-ąsias Baltijos kelio metines ir su džiaugsmu prisimename prieš 2 metus įvykusį neeilinį renginį – Gyvąją grandinę, skirtą paminėti Baltijos kelio 30-metį.
 

Sveikinimas Žolinės proga

Artėjant Žolinei,
Etninės kultūros globos taryba linki,
kad būtų palaiminta visa šiuo metu mus supanti žaluma, želmenys ir žolynai,
o kartu – mūsų visų mintys ir žodžiai.
Tebūnie visur darna ir ramybė,
kokią patiria vaisius sunokinusi Motina Žemė.

X