Naujienos

Šeštojo Tarybos posėdžio darbotvarkė

Šių metų šeštasis Etninės kultūros globos tarybos posėdis vyks birželio 8 d. 13 val. nuotoliniu būdu.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl Tarybos deleguojamų narių į Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisiją (20 min.).
  2. Dėl siūlymo papildyti Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnį, įtraukiant Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją gavusius asmenis (15 min.).
  3. Dėl siūlymo tobulinti Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymą, grąžinant horizontalaus pobūdžio plėtros programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus (15 min.).
  4. Dėl siūlymo perkelti EKGT į „Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo“ II grupę (10 min.).
  5. Dėl Alytaus m. „Sakalėlio“ pradinės mokyklos naikinimo (15 min.).
  6. Dėl seminaro Lietuvos moksleivių etninės kultūros olimpiados rengėjams surengimo (15 min.).
  7. Dėl Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo papildymo „gyvaisiais muziejais“ projekto tobulinimo inicijavimo (20 min.).
  8. Dėl EKGT regioninių tarybų pirmininkų ir pirmininko pavaduotojų tvirtinimo (30 min.).
  9. Kiti klausimai.

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė
Nuotraukoje – studijoje „Giedražolė“ sukurtas žolynas

Lietuvoje vyks pasaulinis tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas

2021 m. liepos 12–18 d. Klaipėdoje bus surengtas pasaulinės reikšmės tradicinių šokių tyrinėtojų simpoziumas (kuris turėjo įvykti 2020 m., bet dėl pandemijos perkeltas į 2021 m.). Tai itin svarbus įvykis Lietuvai, kurioje etnochoreologijos studijos kryptingai vykdomos nuo 1989 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA) Etnomuzikologijos katedroje, o visuomenės susidomėjimas tradiciniais šokiais itin auga nuo 2002 metų ėmus sparčiai plisti naujam tradicinių šokių klubų judėjimui, kurį inicijavo Lietuvių etninės kultūros draugija (toliau – LEKD).

Tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“

2021 m. gegužės 26 d. įvyko tarptautinis simpoziumas „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“, skirtas įvairių šalių liaudies meno ir amatų tradicijų būklei dabarties pasaulyje aptarti.

Surengti šį simpoziumą buvo numatyta 2020 metais kaip svarbiausią Seimo paskelbtų Tautodailės metų ir tautodailės tyrinėtojo Pauliaus Galaunės 130-ųjų gimimo metinių minėjimo ringinį. Dėl nepalankios pandeminės situacijos renginiui persikėlus į 2021 m., jo problematika neprarado reikšmės, atvirkščiai – įgavo naujų aktualių aspektų.

Nuotolinį tarptautinį simpoziumą organizavo Etninės kultūros globos taryba, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros tyrimų institutas kartu su Seimo Kultūros komitetu.

Spaudos konferencija „Tautodailės tradicijos ir šiandienos iššūkiai“

2021 m. gegužės 26 d. simpoziumą „Tautodailė šiuolaikinėje visuomenėje“ pradėjo Seimo nario Stasio Tumėno spaudos konferencija „Tautodailės tradicijos ir šiandienos iššūkiai“. 

Spaudos konferencijos dalyviai: Albinas Vilčinskas, kultūros viceministras; dr. Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė; Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius; Jonas Rudzinskas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas.

 

Rengiamasi atnaujinti tautinį paveldą pristatančią svetainę

Gegužės 18 d. Etninės kultūros globos tarybos Tautinio paveldo produktų grupės ekspertai susitiko su tautinį paveldą kuruojančiais Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros specialistais. Aptarti tautinio  paveldo informacinės sistemos  tobulinimo ir kiti klausimai.

EKGT išsakė pastebėjimą, kad iki šiol labai trūksta šiuolaikiškos, patogios internetinės svetainės, kurioje būtų galima pamatyti Lietuvos tautinio paveldo produktų gamintojų darbus. ŽŪM atstovai informavo, kad šiuo metu yra rengiamasi iš esmės tobulinti tautinio paveldo produktus pristatančią svetainę www.tautinispaveldas.lt. Naujoji svetainės versija atitiks visus modernioms svetainėms keliamus reikalavimus ir tikrai pradžiugins visus, ieškančius informacijos apie tautinio paveldo produktų gamintojus.

EKGT informacija 

X