Naujienos

Nacionalinė J. Basanavičiaus premija paskirta Jonui Rudzinksui

Etninės kultūros globos taryba sveikina Lietuvos tautodailininkų sąjungos ir Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos pirmininką, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkės pavaduotoją Joną Rudzinską! Jam paskirta Nacionalinė J. Basanavičiaus premija. Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos komisija 2020 metų premiją J. Rudzinskui nusprendė skirti už ilgametę tautodailės puoselėjimo, sklaidos, tyrinėjimo ir jos kūrėjų ugdymo veiklą, tautodailės prestižo visuomenėje stiprinimą.

Sveikiname!

Gruodžio 4 d. paskelbti 2020 metų Kultūros ministerijos premijų laureatai. Trys premijos skirtos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą: tautodailininkei Elenai Kniūkštaitei, Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausiajai specialistei Aldonai Kuprelytei ir Klaipėdos etnokultūros centro Liaudies dailės studijos koordinatorei, dailininkei etnologei dr. Elenai Matulionienei.
Etninės kultūros globos taryba sveikina laureates! Dėkojame už Jūsų nuveiktus darbus ir linkime didelės sėkmės ateities sumanymuose ir veiklose!
Nuotraukoje – Gintvilės Giedraitienės žolynų pinikas. Nuotrauka iš https://www.facebook.com/giedrazole

EKGT siūlo iš esmės tobulinti Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą

Etninės kultūros globos taryba (toliau – EKGT) pakartotinai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komitetą dėl šiuo metu derinamo Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymo projekto. Šį projektą parengusi Kultūros ministerija atmetė beveik visas EKGT anksčiau pateiktas pastabas dėl projekto trūkumų. EKGT nuomone, dauguma argumentų dėl pastabų atmetimo yra abejotini, todėl savo pastabas išdėstė pakartotinai.

Tautodailės metus užbaigs mokslinė konferencija

Gruodžio 17 d. vyks nuotolinė mokslinė konferencija „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai“. Konferencija skirta Tautodailės metams ir dailėtyrininko, muziejininko Pauliaus Galaunės 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Ji bus transliuojama Lietuvos nacionalinio muziejaus socialinio tinklo Facebook ir Youtube paskyrose.

Konferencijos programa ir prisijungimo nuorodos skelbiamos Lietuvos nacionalinio muziejaus svetainėje: Nuotolinė konferencija „Tautodailė modernioje visuomenėje: tradicija, transformacijos, iššūkiai“ – Lietuvos nacionalinis muziejus (lnm.lt)

EKGT informacija

Dešimtasis Tarybos posėdis

Šių metų dešimtasis Tarybos posėdis vyks nuotoliniu būdu 2020 m. gruodžio 8 d. 13 val.

Posėdžio darbotvarkėje numatyti klausimai:

  1. Dėl Tautinio paveldo produktų įstatymo įgyvendinimo (20 min.).
  2. Dėl informacinės sistemos, skirtos tradicinių amatininkų ir tautodailininkų gaminiams viešinti virtualioje erdvėje, sukūrimo (20 min.).
  3. Dėl Nacionalinės J. Basanavičiaus premijos nuostatų įgyvendinimo ir 2020 m. laureato pagarsinimo (15 min.).
  4. Dėl advento ir Kalėdų folkloro ir postfolkloro grojaraščio parengimo ir viešinimo (15 min.).
  5. Kiti klausimai (10 min.).

Tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė

X